Det er ingen problem å logge inn med samme bruker på flere telefoner. Slik kan de som ønsker, også få tilgang til strømpris og forbruk!

Vi får ikke til å legge inn flere telefonnummer på samme bruker, så løsningen er å logge inn med nummeret avtalen står registrert på 😎

Fant du svaret?