OBS! Strømstøtten vil bli trekt fra nettleien din.

Kort oppsummert:

Strømstøtten fra staten blir trekt fra nettleien din. Dette gjelder uansett hvilken strømleverandør du har, og er bestemt av regjeringen. Ingen strømkunder trenger å gjøre noe praksis, da dette vil skje automatisk. Om du får en kompensasjon som er høyere enn nettleien din, så vil du få denne summen utbetalt til din bankkonto av nettselskapet.

Vi skjønner at det kan være forvirrende, så dersom du har spørsmål vedrørende støtten så kan du høre med nettselskapet i ditt område. Vi vil være behjelpelig med andre henvendelser 😊

Det er også flere som har fått høre at de som har et strømselskap som ikke tilbyr gjennomfakturering ikke vil få støtte. Dette stemmer ikke - alle strømkunder vil få støtten uavhengig om nettleien kommer separat eller på samme faktura.

Det nyeste om strømstøtten:

 • Den midlertidige strømstøtteordningen for husholdninger forlenges ut mars 2023. Kompensasjonen økes til 90 prosent for strømpriser over 70 øre/kwh for strømforbruk i oktober, november og desember 2022. Ekstra utbetalinger for mai og oktober er på kr 1000 per husstand, og kr 1500 per husstand i november og desember.

For mer informasjon, klikk deg inn på regjerings sider her


Regjeringen øker støtten som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 55 til 80 prosent . Støtten vil fortsatt komme på fakturaen du får fra nettselskapet ditt, og ikke strømselskapet.

Eksempler på hva dette vil bety:

 • En enebolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2 463 kroner i støtte for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

 • En leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1 004 kroner i støtte for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

 • Dersom kompensasjonsnivået hadde blitt stående uendret på 55 prosent, ville støtten for januar vært på henholdsvis 1 694 kr og 690 kroner, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

Strømstøtten fra staten blir trekt fra nettleien din. Dette gjelder uansett hvilken strømleverandør du har, og er bestemt av regjeringen. Ingen strømkunder trenger å gjøre noe praksis, da dette vil skje automatisk. Om du får en kompensasjon som er høyere enn nettleien din, så vil du få denne summen utbetalt til din bankkonto av nettselskapet.

Vi skjønner at det kan være forvirrende, så dersom du har spørsmål vedrørende støtten så kan du høre med nettselskapet i ditt område. Vi vil være behjelpelig med andre henvendelser 😊

Oversikt over de viktigste tiltakene i regjeringens strømpakke

 • Direktestøtte til strømkundene over nettleien (med støtteandel på 55 prosent i desember og 80 prosent i januar, februar og mars): 8,9 milliarder kroner (inkl. merverdiavgift)

 • Redusert el-avgift: 2,9 milliarder kroner.

 • Økt bostøtte: 1,2 milliarder kroner.

 • Økt støtte til studenter: 196 millioner kroner.

 • Økt støtte til kommunene for merutgifter til økonomisk sosialhjelp: 400 millioner kroner.

 • Støtte til ENØK-tiltak gjennom Enova: 100 millioner kroner.

 • Midlertidig tilskudd til veksthusnæringen: 170 millioner kroner.

Hentet fra regjeringen.noFant du svaret?