Kort oppsummert

Vi tilbyr alle våre kunder samme avtalen, nemlig en spotprisavtale. Denne avtalen består av 3 ting:

 1. Spotpris - Prisen på strømmen på et gitt tidspunkt ila. dagen

  1. Vi tilbyr ingen andre former for avtaler en en ren spotpris avtale.

  2. Det vises kun en pris på faktura grunnet den store forvirringen som vil oppstå ved å nevne alle priser til alle tidspunkt, dette kan du dog finne i appen.

 2. Påslag - Kostnaden som legges på Spotprisen, denne er lik uansett pris

  1. Påslaget hos oss er fast og ligger på 1 øre pr brukte kWh

  2. Dette påslaget er det samme uansett tidspunkt på døgnet

  3. Dette dekker i hovedsak lovpålagte utgifter vi har.

 3. Fastbeløp - et likt beløp som legges på regningen for å dekke kostandene vi har for å drive Motkraft.

  1. Fastbeløpet hos oss er på faste 19kr per måned.

  2. Fastbeløpet vil være det samme uansett forbruk, denne kostanden gjelder pr måler du har registrert.

1. Spotpris

- Hva betyr avtalen?

Siden vi tilbyr en spotprisavtale betyr at prisen varierer med markedet. Denne (spot)prisen blir satt av Nord Pool, og er lik for alle leverandører som tilbyr en spotprisavtale. Spotprisen endrer seg gjennom alle døgnets tider, hver dag. Når du som kunde har en slik spotprisavtale betaler du det forbruket du har i hver av disse timene.

La oss illustrere dette med et eksempel:

Dette illustrer hvordan spotprisen vil påvirke fakturaen din basert på forbruket du har i den gitte timen. Du kan dermed ha likt forbruk som naboen din men betale mer eller mindre avhengig av når du bruker strømmen.

- Hvorfor står ikke prisen oppgitt på fakturaen?
Eksempelet over tydeliggjør nettopp dette. Du faktureres ikke for en pris, men for 24 ulike priser hver dag. På en faktura ville det da stått over 700 forskjellige priser du har blitt fakturert for.

- Hva med et gjennomsnitt?
Et gjennomsnitt av prisen vil gi helt uriktig tall og økt forrvirring.

La oss illustrere dette med et eksempel:

Å oppgi en slik snittpris vil være villedende og er en direkte feil pris for kunder å forholde seg til. Nettopp fordi Nord Pools snittpris legger til grunn et likt forbruk i alle døgnets timer. Ditt forbruk vil variere. Hadde du brukt lik mengde strøm til alle tider, ville det vært mer fornuftig med et gjennomsnitt.

2. Påslaget vårt på 1 øre/kwh

"På toppen" av denne spotprisen (som er selve strømmen du betaler for) kommer påslaget. Dette påslaget er en kostnad vi er nødt til å ta for å kunne dekke statlige avgifter som elavgift, enova-avgift og handelskostnader.

- Hva mener dere med maks 1 øre/kWh i påslag?
Med dette mener vi at påslaget vårt aldri skal kunne overstige dette ene øret. Du er dermed garantert et lavt påslag.

- Hvordan påvirker dette påslaget min faktura?

La oss illustrere dette med et eksempel:

På din faktura vil kostnaden som kommer av påslaget dermed være 9kr. Disse 9 kr går til lovpålagte avgifter som alle strømkunder må betale.

3. Fastbeløp på 19 kr

Fastbeløpet på 19 kr går hovedsaklig til driftskostnader, som blant annet er vedlikehold av systemer, fakturakostnader og kundesenter. Dette beløpet vil komme på hver faktura.

- Jeg har to avtaler med dere, får jeg to påslag og to fastbeløp?

Ja - disse kostnadene vil følge målerne dine.

På fakturaen vil du dermed bli belastet:

Du vil få både hytta og boligen på samme faktura!

Fant du svaret?