Hvis du har flere boliger registrert på deg så vil disse komme på en samlet faktura. Du vil kunne se på side 2 av fakturaen forskjellen på de forskjellige boligene dine. Slik kan du følge med på forbruk og kostnad på de separate boligene. Om du ønsker separat faktura, kan du ta kontakt med oss på chat så setter vi opp dette for deg.

Svarte dette på spørsmålet?