Alle samlinger
Alt du trenger å vite om faktura 📬
Kommer nettleie på fakturaen fra Motkraft?
Kommer nettleie på fakturaen fra Motkraft?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Nettleien kommer på egen faktura fra nettselskapet i ditt område. Grunnen til at vi ikke opererer med samfakturering i dag, er fordi det er veldig kostbart. Vi må da stille med bankgarantier til flere titalls millioner fordelt på nettselskapene. Det vil føre til at vi må sette opp prisen på avtalen, noe som vi ikke ønsker. En god løsning på dette er å sette strømregning og nettleien på avtalegiro så går dette automatisk.

Svarte dette på spørsmålet?