Forbruket ditt avregnes hver time, det samme gjør spotprisen. Du vil dermed bli fakturert for det forbruket du har i de ulike timene av døgnet.


Eksempel

Klokken 17:00-18:00 så er strømprisen 90 øre/kWh, og du bruker 18 kWh denne timen. Da vil du bli fakturert for 18 kWh x 90 øre/kWh.

Klokken 18:00-19:00 så har strømprisen blitt redusert til 82 øre/kWh, men du setter på en oppvask og bruker 30 kWh. Da vil du bli fakturert for 30 kWh x 82 øre/kWh.

Slik er det gjennom hele måneden og sluttresultatet blir strømregningen din 💡


Det blir dermed ikke beregnet på en gjennomsnittspris, så selvom du f.eks har brukt like mye strøm som naboen din kan fakturaen bli dyrere eller billigere fordi strømmen er brukt i ulike timer.


Vi benytter timespot! Det vil si at vi avregner forbruket ditt hver time til den prisen som er i den gitte timen. Slik kan kundene våre kan bruke strøm når den er billigst, og det vil komme mest mulig korrekt beløp på fakturaen.

Svarte dette på spørsmålet?