Alle samlinger
Alt du trenger å vite om faktura 📬
Hvordan kommer dere frem til beløpet på fakturaen?
Hvordan kommer dere frem til beløpet på fakturaen?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Forbruket ditt avregnes hver time, det samme gjør spotprisen. Du vil dermed bli fakturert for det forbruket du har i de ulike timene av døgnet.


Eksempel

Klokken 17:00-18:00 så er strømprisen 90 øre/kWh, og du bruker 18 kWh denne timen. Da vil du bli fakturert for 18 kWh x 90 øre/kWh.

Klokken 18:00-19:00 så har strømprisen blitt redusert til 82 øre/kWh, men du setter på en oppvask og bruker 30 kWh. Da vil du bli fakturert for 30 kWh x 82 øre/kWh.

Slik er det gjennom hele måneden og sluttresultatet blir strømregningen din 💡


Det blir dermed ikke beregnet på en gjennomsnittspris, så selvom du f.eks har brukt like mye strøm som naboen din kan fakturaen bli dyrere eller billigere fordi strømmen er brukt i ulike timer.


Vi benytter timespot! Det vil si at vi avregner forbruket ditt hver time til den prisen som er i den gitte timen. Slik kan kundene våre kan bruke strøm når den er billigst, og det vil komme mest mulig korrekt beløp på fakturaen.

Svarte dette på spørsmålet?