Når er forfallsdato?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Fakturaen har 14 dager forfall, som vil si at du har 14 dager på å betale. Dermed er det ingen problem om du ønsker å betale litt senere ut i måneden. Hvis vi ser at fakturaen din ikke er betalt innen forfallsdatoen, så sender vi deg en SMS som minner deg på å betale.

Svarte dette på spørsmålet?