Vår avtale

Det du trenger å vite om vår avtale

Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Vi har bare én avtale

Strømavtalen til Motkraft er en spotprisavtale og den koster 29 kr/mnd. Spotprisen kommer i tillegg og blir bestemt av Nord Pool, og endres hver time i døgnet. På toppen av spotprisen kommer et lite påslag på 2 øre/kWh som blant annet går til å dekke elsertifikater og handelskostnader. Les avtalevilkårene her.

Avtalen er helt uten bindingstid!

Svarte dette på spørsmålet?