Vi har bare én avtale

Strømavtalen til Motkraft er en spotprisavtale og den koster 29 kr/mnd. Spotprisen kommer i tillegg og blir bestemt av Nord Pool, og endres hver time i døgnet. På toppen av spotprisen kommer et lite påslag på 2 øre/kWh som blant annet går til å dekke elsertifikater og handelskostnader.

Årsaken til at avtalen koster noe utover spotprisen er fordi vi trenger inntekter til å drifte selskapet, altså formidle strøm til dere. Noen av våre nødvendige utgifter er blant annet leie av lokaler, kundesenter, faktura kostnader og vedlikehold av systemer.

Avtalen er helt uten bindingstid!

Svarte dette på spørsmålet?