Leveringsplikt
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Om du flytter uten å ordne en avtale med en strømleverandør, vil anlegget ditt havne på leveringsplikt. Det vil si at netteieren din må ta seg av strømleveranse til din bolig, og det vil påløpe høye gebyrer i form av påslag som følge av dette. Det er med andre ord lurt å ordne dette før du flytter.

Leveringsplikten følger spotprisen, men det kommer et tillegg på 6,25 øre/kWh i påslag. Etter en periode på 6 uker, står nettselskapet fritt til å velge hvor mye de ønsker å ta i påslag. Det vil si at du kan få veldig høyt påslag om du ikke følger med. Du kan alltid sjekke dette ved å logge inn på elhub.no. Der vil du få oversikt over kraftleverandør og nettselskap!

For å logge inn på elhub kan du trykke her.

Svarte dette på spørsmålet?