Strømmåleren
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Hva er en AMS-måler?

Dette er en automatisk strømmåler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet slik at du ikke trenger å tenke på dette. Nettselskapet styrer alt som har med måleren å gjøre, som å lese forbruket ditt.


Hva hvis jeg har manuell strømmåler?

Dersom du ikke har AMS-måler må du lese av strømforbruket ditt manuelt. Måleverdien rapporterer du til nettselskapet, som igjen sender det over til oss slik at du får riktig pris på fakturaen. Nesten alle netteierne sender automatisk en e-post eller en SMS med påminnelse om at det er på tide å måle strømmen. Om du får en slik påminnelse bør du sende dette så snart som mulig.

Svarte dette på spørsmålet?