Alle samlinger
Bolig 🏡
Målernummer og målepunkt-ID
Målernummer og målepunkt-ID
Ane avatar
Skrevet av Ane
Oppdatert over en uke siden

Målernummer

Det er et nummer som står på strømmåleren din hjemme. Nummeret finner du som regel over strekkoden på måleren, og begynner ofte på 57, 69 eller 73. Hvis du blir spurt om å oppgi målernummeret ditt, så er det fordi vi ikke har funnet måleren din. Dette kan være hvis f.eks forrige avtale sto på noen andre, eller hvis du flytter inn i et nytt hjem. Målernummer er et serienummer som står på strømmåleren din.


Målepunkt-ID

Hvis du ikke har tilgang til strømmåleren din, så kan vi finne anlegget ditt ved hjelp av målepunkt-ID også. Dette finner du på din siste faktura, og starter alltid med 7070575000 og er totalt 18 siffer. Målepunkt-ID er identifikasjonsnummeret til din strømmåler.

Her er eksempler på hvor du kan finne målernummer og målepunkt-id:

Faktura:

Strømmåler:

Svarte dette på spørsmålet?