Hva er Nord Pool?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Nord Pool er en felles strømbørs for hele Norden. Der kjøper strømselskap strømmen, som så selges videre til deg. I Motkraft selger vi strømmen videre til deg for hva vi kjøper den inn for + handelskostnadene vi har for selve kjøpet. Vi tjener altså ingenting på strømmen din.

Det er Nord Pool som setter strømprisen time for time. Denne kan du følge med på i Motkraft-appen.

Svarte dette på spørsmålet?