Alle samlinger
Alt om strøm ⚡️
Hvordan bestemmes dagens strømpris?
Hvordan bestemmes dagens strømpris?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – Nord Pool. Her møtes kraftprodusenter og strømleverandører for å bestemme hvor mye dagens strøm er verdt.

Hver dag får kraftbørsen informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen.

Prisene på kraftbørsen påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter strøm. Disse påvirkes igjen av flere faktorer, blant annet:

 • Nivået på kraftproduksjonen i Norge

 • Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene

 • Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked

 • Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked

 • Forbrukernes strømforbruk

 • Mengden strøm vi eksporterer til utlandet

 • Dollarkurs

 • Prisen på CO2-utslipp

 • Vedlikeholdsarbeid

 • Kabelkvalitet

 • Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser

Som du kan se er det mange faktorer som spiller inn på strømprisen. I Motkraft selger vi strømmen videre til deg for hva vi kjøper den inn for + handelskostnadene vi har for selve kjøpet. Vi tjener altså ingenting på strømmen din.

Hvis du ønsker og lese mer om dette kan du trykke på lenken her.

Svarte dette på spørsmålet?