Dagens strømpris bestemmes av kraftbørsen for Nord-Europa – Nord Pool. Her møtes kraftprodusenter og strømleverandører for å bestemme hvor mye dagens strøm er verdt.

Hver dag får kraftbørsen informasjon fra kraftleverandørene og kraftprodusentene om mengden strøm som skal fraktes mellom de ulike områdene i markedet den etterfølgende dagen.

Prisene på kraftbørsen påvirkes av tilbudet og etterspørselen etter strøm. Disse påvirkes igjen av flere faktorer, blant annet:

 • Nivået på kraftproduksjonen i Norge

 • Nivået på kraftproduksjonen i samarbeidslandene

 • Nivået på kraftproduksjonen i land utenfor vårt kraftmarked

 • Prisen på strøm utenfor vårt kraftmarked

 • Forbrukernes strømforbruk

 • Mengden strøm vi eksporterer til utlandet

 • Dollarkurs

 • Prisen på CO2-utslipp

 • Vedlikeholdsarbeid

 • Kabelkvalitet

 • Overføringsbegrensninger i strømnettet, også kalt flaskehalser

Som du kan se er det mange faktorer som spiller inn på strømprisen. I Motkraft selger vi strømmen videre til deg for hva vi kjøper den inn for + handelskostnadene vi har for selve kjøpet. Vi tjener altså ingenting på strømmen din.

Hvis du ønsker og lese mer om dette kan du trykke på lenken her.

Fant du svaret?