“Grønn strøm” er i realiteten en opprinnelsesgaranti. Det vil si et bevis for at mengden strøm du bruker blir produsert i like stort antall. I Norge har vi nesten kun fornybar strøm.

Det ikke er uvanlig for strømselskap å putte opp til 80% av det du betaler for “grønn/fornybar strøm” i egen lomme. Grønn strøm koster nesten ingenting ekstra, så se nøye på fakturaen din slik at du ikke betaler mer enn du må.

“En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det produseres en viss mengde fornybar strøm fra et bestemt kraftverk. Opprinnelsesmerket strøm er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom strømnettet” - Energi Norge

Det vil altså si at selv om du har en opprinnelsesgaranti, er det ikke noen garanti for at strømmen du får i stikkontakten din er grønn. Den strømmen som gjør at det er lys i lyspæra di er en miks fra alle de forskjellige produsentene, som vil si at det kan ikke reguleres slik som man ofte får inntrykk av.


Vårt bidrag - Grønn fremtid

Vi i Motkraft synes det er feil at folks gode intensjoner blir utnyttet på denne måten, og har derfor tenkt ut en alternativ løsning.

I vår strømavtale kan du velge å betale 10 kr ekstra i måneden som vil øremerkes til innovative prosjekter som kan bidra til å realisere FNs bærekraftsmål 7 “Ren energi til alle”. Dette kan f.eks være bidrag til innovative startups eller etablerte prosjekter. 100% av ditt bidrag går til innovasjon og utvikling som bidrar til det grønne skiftet. Bytt til Motkraft og bidra til en grønn fremtid.

Svarte dette på spørsmålet?