Alle samlinger
Alt om strøm ⚡️
Hva er Elhub og deres rolle?
Hva er Elhub og deres rolle?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

“​​Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å drifte og forvalte Elhub. Elhub ble satt i operativ drift i februar 2019.”

Svarte dette på spørsmålet?