Alle samlinger
Alt om strøm ⚡️
Hvorfor er strøm dyrere i noen deler av landet?
Hvorfor er strøm dyrere i noen deler av landet?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Det er store geografiske forskjeller i den norske kraftforsyningen, blant annet hvor mye forbruk og produksjon av kraft det er i de ulike områdene av landet. Dette skyldes dels at kraftproduksjonen må bygges der ressursene er. Noen områder har stort overskudd på kraft, andre områder har underskudd. Kraftsystemet i Norge er derfor delt inn i ulike områder, der prisene kan variere. Mellom områdene er det kraftutveksling, slik at kraften kan flyte fra et område med kraftoverskudd til en sone med kraftunderskudd. Norge er delt inn i fem prisområder for strøm: Øst-Norge, Sør-Vest-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge og Vest- Norge. Strømprisen for disse fem områdene blir fastsatt på kraftbørsen Nord Pool.

Siden i vår har det vært høye priser i sør (Trondheim og sørover) og lavere priser i nord. Dette skyldes blant annet perioder med produksjonsoverskudd i Nord- Norge og Sverige, samtidig som det er begrenset kapasitet til å frakte produksjonen sørover. Den sørlige delen av Norge er tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet, og påvirkes i større grad av det høye prisnivået som Europa har nå. På senhøsten i 2021 har ikke prisskillet mellom nord og sør vært like prominent. Prisen i nord har steget betraktelig som følge av høyere forbruk og lavere vindkraftproduksjon i området.

Hentet fra: regjeringen.no

Svarte dette på spørsmålet?