Strømprisene i Norge påvirkes av forholdene i landene vi er knyttet til. I perioder med lite nedbør og lave temperaturer kan strømprisen i Norge bli høyere enn ellers i Europa. I en slik situasjon vil vi kunne importere rimeligere strøm fra utlandet, noe som vil bidra til å holde den norske strømprisen nede, samtidig som det styrker forsyningssikkerheten i Norge. I perioder der kraftprisen er høyere i utlandet, kan vi eksportere strøm. Det kan gi noe høyere strømpris for norske forbrukere, men det gir oss også eksportinntekter. Kraftoverføring mellom Norge og utlandet gir også inntekter til Statnett, som eier utenlandsforbindelsene. Disse inntektene kommer forbrukerne til gode da de brukes til å redusere nettleien.

Norge har handlet kraft med andre land siden 1960-tallet. I Norge i dag har vi 17 utenlandsforbindelser, de fleste til Sverige. Disse bidrar til mer stabile strømpriser i Norge og sikrer kraftforsyningen i perioder med varierende værforhold eller vedlikehold i kraftnettet.

Hentet fra: regjeringen.no

Svarte dette på spørsmålet?