Om du opplever å miste strømmen må du kontakte nettselskapet i ditt område med en gang. De regulerer strømtilførselen din og har derfor mulighet til å åpne/stenge strømmen.

Er du usikker på hvilken netteier du skal henvende deg til, kan du sjekke dette på elhub.no. Her vil du kunne se din kraftleverandør og ditt nettselskap.

Svarte dette på spørsmålet?