Spotprisen er lik for alle leverandører i Norge og alle handler fra strømbørsen Nordpool. Det som skiller leverandørene fra hverandre er hva de tar betalt oppå denne spotprisen.

Vi ønsker ikke å ta mer betalt enn strengt nødvendig, og tar derfor bare et lite påslag på 2 øre/kWh som går til lovpålagte avgifter. Prisen på strøm varierer hele tiden, så det vil ikke være helt riktig å sammenligne siste faktura med den neste.

For å finne den billigste avtalen anbefaler vi derfor å sammenligne det de ulike leverandørene tar oppå selve spotprisen (påslag, fastledd, ekstrakostnader). På denne måte finner du ut hvor stor kostnad som går direkte til leverandørene.

For å se den aktuelle markedsprisen på strøm kan du ta en titt her.

Svarte dette på spørsmålet?