Alle samlinger
Forskjellige typer avtaler 🔍
Unødvendige tilleggsprodukter
Unødvendige tilleggsprodukter
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Forsikringer

Noen strømselskaper selger en slags arbeidsledighetsforsikring, der strømregningen blir betalt selv om du mister jobben.

Forbrukerrådets erfaring er at det skal svært mye til før en slik forsikring trer i kraft.

Om du likevel kjøper denne – eller en annen forsikring du blir tilbudt gjennom strømavtalen – må du sjekke at du ikke allerede har en forsikring som dekker det samme fra før.

Grønn strøm

Dette er tjenester som skal støtte miljøvennlig kraftproduksjon eller påse at strømmen kommer fra fornybare kilder.

Men det er lite gjennomsiktighet om hva pengene du betaler for dette egentlig går til. Det er heller ingen som kan garantere at akkurat den strømmen du får ut av stikkontakten er noe grønnere enn annen strøm, selv om mye av strømmen vi bruker her til lands kommer fra fornybare kilder.

I sommer ble ti strømselskaper felt for «grønnvasking,» og Forbrukertilsynet påla dem å korrigere sine bærekraftspåstander i forbindelse med strømsalg.

Pristak

Dette er en hybrid mellom spotpris og fastpris, der du betaler en fast sum hver måned for at spotprisen skal stoppe på et gitt nivå selv om kraftprisen øker.

Forbrukerrådets erfaring er at dette taket gjerne flyttes oppover etter hvert som kraftprisen beveger seg oppover. Det er ikke så ofte at pristakene faktisk slår ut.


Hentet fra VG+

Svarte dette på spørsmålet?