Hva er non-profit?

Non-profit organisasjoner, også kalt ideelle organisasjoner har som hovedmål å hjelpe samfunnet, og skal ikke tjene mer enn det koster å drifte organisasjonen. Det betyr i praksis at vi tjener akkurat nok på avtalen vår til å kunne dekke driftskostnadene og de andre utgiftene våre. Ett par eksempler på driftskostnader er å drifte systemer og ha folk på kundesenteret.

Hvorfor er vi non-profit?

Vi er non-profit fordi det er så vanskelig å navigere seg i strømmarkedet og det er lett å bli lurt. Da lagde vi like gjerne et selskap som ikke kan lure deg. Vi kan operere slik fordi vi har en fast lav pris på avtalen vår, der vi får inn akkurat nok penger.

Hva hvis vi går med overskudd?

Om vi skulle gå med overskudd vil dette gis til en veldedig organisasjon som våre kunder får bestemme. Ved et slikt tilfelle så vil det være marginalt avvik, og ikke store summer.

Fant du svaret?