Mange forveksler eFaktura med AvtaleGiro, men det er en viktig forskjell. AvtaleGiro belaster kontoen din automatisk, det gjør ikke eFaktura.

I de aller fleste nettbanker blir du spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-Avtale. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale tilsendt regning tilsendt på mail, i post eller i appen som normalt inntil avtalen aktiveres.

Får du ikke opp spørsmålet om avtalegiro?
- Vi anbefaler å ta kontakt med din nettbank for videre hjelp. Grunnen til at vi ikke gir en konkret fremgangsmåte på dette er at det vil kunne variere fra nettbank til nettbank⚡️


Svarte dette på spørsmålet?