Vi ønsker at alle våre kunder skal få fakturaen sin til riktig tid, så dersom vi ikke har mottatt måleverdier fra ditt nettselskap så sender vi ut en estimert faktura.


Hva er estimert faktura?

En estimert faktura er en faktura vi lager basert på forbruket du har hatt tidligere. Det er en antakelse av forbruke ditt ville vært i den gitte perioden.

Hva om estimatet er feil?

Dersom estimatet er feil vil dette endres på neste faktura. Dersom vi estimerte et for høyt forbruk vil du få fratrukket dette forbruket ved neste faktura. Er estimatet for lavt vil dette blir lagt til på neste faktura. Ingen kunder vil som følge av dette betale for feil forbruk.


Hva om dette er min siste faktura hos dere?

Dersom du ikke er kunde etter denne fakturaen vil du få en sluttfaktura. På denne sluttfakturaen er de korrekte verdiene medberegnet. Estimerte vi et for høyt forbruk, vil du få tilbake penger for dette. Er det for lavt, vil denne summen måtte betales på sluttfakturaen.

Ta kontakt med kundeservice om du har spørsmål utover dette 🤗


Svarte dette på spørsmålet?