Alle samlinger
Alt om strøm ⚡️
Hva er nettleie og hvorfor betaler vi det?
Hva er nettleie og hvorfor betaler vi det?
Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Du har kanskje lurt på hvorfor du må betale for nettleie hver måned? Her kommer en forklaring på hva nettleie er og hvorfor vi må betale dette. 😊

Nettselskapet eier strømledningene som frakter strøm til din bolig. Nettleie er det du betaler hver måned til ditt nettselskap for å kunne benytte deg av strømnettet i ditt område. Du betaler altså for transporten av strømmen fra kraftverket til din bolig. Nettleien består av tre deler: en fast sum, en variabel pris og faste avgifter til staten.

Den faste prisen skal dekke nettselskapets drift, vedlikehold og forbedring av strømledningene slik at du får strømmen fraktet til din bolig. Denne kostnaden er fast hver måned, men den varierer ut ifra hvor i landet du bor.

Den variable prisen regnes ut ifra hvor mye strøm som blir fraktet til din bolig i løpet av en måned. Du betaler da en sum for din "slitasje" på strømledningene. Du må også betale en liten sum for strømmen som forsvinner under transporten fra kraftverket til deg.

De faste avgiftene er avgifter som du betaler rett til staten: Enova-avgift, el-avgift og moms.

  • Enova-avgiften er en avgift som er pålagt av olje- og energidepartementet som går til Norges Energifond. Dette er noe alle nettselskaper må kreve inn og denne avgiften skal gå til å fremme miljøvennlig energiproduksjon og energibruk.

  • El-avgiften er pålagt av regjeringen for å redusere energiforbruket i Norge. Denne avgiften må alle som får strøm levert betale. I 2021 var avgiften på 16,69 øre/kWh uten mva og vedtektene for 2022 er på 15,41 øre/kWh uten mva.

Det er ikke mulig å bytte nettselskap, ettersom det er en aktør i hvert område som holder driften i gang. Hvis du ønsker å sjekke hvem som er ditt nettselskap kan

du trykke på linken under eller logge deg inn på min side på Elhub⚡️

Svarte dette på spørsmålet?