Alle samlinger
Vår avtale 🤝
Slik fungerer timespot
Slik fungerer timespot
Ane avatar
Skrevet av Ane
Oppdatert over en uke siden

Tidligere har det vært veldig vanlig for strømselskap å fakturere for gjennomsnittsprisen det har vært gjennom det gitte døgnet. Ettersom ny teknologi har kommet med årene har flere og flere begynt å tilby timespot. Nå skal vi forklare forskjellen på disse, samt fordeler og ulemper.

Gjennomsnittspris

For de som har en avtale med gjennomsnittspris vil de bli fakturert for snittprisen det gitte døgnet. Det vil si at det regnes gjennomsnitt på spotprisen fra 00:00 til 24:00. Det som kan være fordelen med denne type avtale er at hvis du er ukritisk til når du bruker strøm så kan du slippe unna de høye pristoppene gjennom døgnet. Det som dog er ulempen er at det ofte er høye topper bare noen få timer i døgnet. Dermed vil du som forbruker betale en høyere pris når spotprisen er lav.

Timespot

Denne typen avtale ble fort populær når strømsparing begynte å bli et tema. Det handler hovedsakelig om at man betaler det strømmen koster i den gitte timen. Kort sagt vil det si at man betaler ulik pris mellom 12:00-13:00 og 13:00-14:00. Da vil du følge spotprisen som settes av Nord Pool til enhver tid.

Ulempen med timespot er hvis du ikke følger med når prisen er høyest på døgnet kan det bli noe dyrere til deg. En god huskeregel er at man bør bruke minst strøm rett før jobb på morgenen og når man kommer hjem fra jobb på ettermiddagen.

Fordelen med timespot er at man kan følge med når strømmen er billigst gjennom døgnet, og bruke elektroniske apparater deretter. Mange strømselskap har apper som gir godt innblikk i hvordan prisen er både samme dag og dagen etter. Dermed kan du sjekke dette selv med et tastetrykk unna. Det som ofte går igjen er at prisen er lavest på nattestid, så dette kan være smart å ta i betraktning. Mange elektroniske apparater har en timer, som gjør at du kan planlegge f.eks klesvasken til når det er billigst.

Her ser du et eksempel på hvordan timespot fungerer

Svarte dette på spørsmålet?