Ny standardavtale

Vi forklarer det du trenger å vite rundt overgangen til standardavtale og prisendring

Motkraft avatar
Skrevet av Motkraft
Oppdatert over en uke siden

Kjære Motkraft-kunde,

Her er alt du trenger å vite om endringene vedrørende den nye strømavtalen.

Hva?

Fra 1. april vil prisen på strømavtalen øke med 10 kroner i måneden til 29 kroner samt at påslaget øker fra 1 øre (0,01 NOK) kWt til 2 øre (0,02 NOK). Beklager at vi må gjøre dette, men våre kostnader har vært høyere enn forventet i tiden etter at vi lanserte.

Hvor mye utgjør det for meg i måneden?

Hvis du bruker det samme som en gjennomsnittlig Motkraft-kunde (13 000 kWt per år), vil økningen utgjøre 21 kroner per måned.

Hvorfor?

Motkraft har alltid strebet etter å levere den beste strømavtalen til våre kunder, og det inkluderer å holde prisene lave. Dessverre har kostnadene vært høyere enn forventet, i likhet med strømprisen. I tillegg har globale kriser påvirket verdensøkonomien, noe som igjen påvirker situasjonen for oss og deg. Av disse grunnene ser vi oss nødt til å sette opp prisen på vår strømavtale. Prisendringen vil ikke utgjøre mye for deg som kunde, men for oss vil den bety mye.

Ny standardavtale

Statsråd Terje Aasland og Fornybar Norge har oppfordret strømleverandørene til å gå over til ny standard spotprisavtale for strøm. Den nye standardavtalen for spotpris er utarbeidet av Fornybar Norge og dets medlemmer i dialog med Forbrukertilsynet.

Avtalen er "todelt". Avsnittene 1-4 skal være basert på standardens tekst, men kan endres av strømleverandørene. Avsnittene 5-13 gjelder likelydende for alle strømleverandører.

Standardavtalen vil gjøre det enklere for deg som forbruker å sammenligne avtaler. Dette er et positivt skritt mot et mer transparent og forbrukervennlig marked.

Prisgarantien

Motkraft har i enkelte kanaler kommunisert en 1000 måneder prisgaranti, som gjelder med et forbehold om endring dersom det er «strengt nødvendig». Forbrukermyndighetene har tidligere vært kritiske til garantien med et slikt forbehold. Garantien vil derfor utgå og endringsbestemmelsen erstattes med den nye standardbestemmelsen (se pkt. 12 i de nye avtalevilkårene) som gjelder likelydende for alle strømleverandører.

Vi forsikrer våre kunder om at vi vil fortsette å levere en rimelig og trygg strømavtale, og være en utfordrer i bransjen ved å tilby innovative og bærekraftige løsninger for neste generasjons strømforbrukere.

Vedtektsendring

Vi har gjort noen justeringer i vedtektene for å presisere vår forretningsmodell.

Vi skal fremdeles ikke gå med overskudd på strømsalg til privatmarkedet, men vi kan gå med overskudd på øvrige aktiviteter og strømsalg til bedriftskunder. Ved å selge strøm til bedriftskunder (gjennom Motkraft AS og ikke særskilt selskap), får vi ned kostnadene per kunde. Når kostnadene reduseres, vil vi tilby rimeligere strømpriser til beste for alle våre kunder.

Vi opprettholder med andre ord et non-profit-strømtilbud, men selskapet tillates å gå med overskudd på andre aktiviteter.

Kampen fortsetter

Vi er stolte av å tilby strøm til en rimelig pris og vi vil fortsette å være annerledes ved å tilby kun én avtale og ingen lokketilbud. Vi har ikke som mål å gå med overskudd, men å tilby en bærekraftig strømleveranse til en pris som er rettferdig for både oss og kundene våre.

Takk for at du er en Motkraft-kunde!

Svarte dette på spørsmålet?