Alle samlinger
Viktig informasjon 💡
Siste nytt 🚀
Er det billigere strøm på våren?
Er det billigere strøm på våren?
Ane avatar
Skrevet av Ane
Oppdatert over en uke siden

Strømprisen vil ikke nødvendigvis bli like dyr, men forskjellen ligger i forbruket ditt. Siden omtrent 60% av strømregningen din kommer av oppvarming, kan du spare mye på mildere vær. Med andre ord så vil vi ikke trenge like mye strøm til oppvarming, og da vil etterspørselen synke og mest sannsynlig prisen også.

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen hvor tilbud og etterspørsel står sentrale. Det vil si mengde strøm produsert og forbruket for den den aktuelle perioden. En av faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel - er været. Vi forklarer dette nærmere nedenfor.

Tilbud
Ettersom store deler av den norske strømproduksjonen kommer fra vannkraft, noe som vil bety at tilbudet også er avhengig av mengde på nedbør. Når våren kommer og været blir mildere vil snøen smelte noe som fører til at vannmengden i kraftverket øker og kraftprodusentene vil dermed kunne produsere strøm i forhold til etterspørsel. Når tilbudet står likt med mengde strøm som markedet etterspør, vil det ikke skape press på produksjonen og prisene vil automatisk synke. På denne måten påvirkes strømprisen av hvor tilgjengelig tilbudet av strøm er.

Etterspørsel
Når våren kommer blir det varmere utendørs, og behovet for oppvarming vil derfor bli mindre innendørs. Derfor vil strømmen bli billigere ettersom behovet for oppvarming blir mindre. Det kan derfor konkluderes med at en lavere etterspørsel, altså et mindre forbruk vil korrelere med en lavere strømregning.

Større etterspørsel

Lavere etterspørsel

+ Lavere tilbud

+ Høyere tilbud

= Høyere strømregning

= Lavere strømregning

Spar strøm om våren!
Konkludert er at strømregningen ikke nødvendigvis blir like dyr, og at forskjellen ligger i forbruket ditt. Derfor anbefaler vi at du bruker de ekstra gradene til å redusere oppvarmingen din som vil føre til en lavere strømregning. Dersom du ønsker andre tips til hvordan du kan spare strøm er det bare å trykke på linken under.
Svarte dette på spørsmålet?