Alle samlinger
Viktig informasjon 💡
Ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
Ny nettleiemodell fra 1. juli 2022

Her vil vi ta for oss alle aspekter rundt den nye nettleien

Ane avatar
Skrevet av Ane
Oppdatert over en uke siden

Norske myndigheter har bestemt at strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Hovedformålet er å bruke strøm smartere for å redusere slitasjen på strømnettet. Dette gjør at man har muligheter for å spare mer penger dersom man bruker strøm smart, og det er en bonus for miljøet.

For en kort, god forklaring kan du se videoen under, deretter kommer det mer info videre i artikkelen.

Hvorfor gjøres det?

 • Samfunnet skal bli mer og mer elektrifisert, dette krever mer strøm. Derfor er det nødvendig å spre forbruket sitt over hele døgnet.

 • Det vil bli dyrere for de som bruker mye strøm samtidig, og de som klarer å fordele vil spare penger.

 • Jo mindre strøm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg.

Slik har det vært tidligere

 • Prisen på nettleie var tidligere delt inn i en fast del (ofte kalt fastledd) og en variabel del (energiledd).

 • Fastleddet var tidligere et likt beløp hver måned for alle kunder, kun avhengig av hvilket nettselskap du tilhørte. I tillegg valgte noen nettselskap ulike nivåer på fastleddet avhengig av størrelsen på hovedsikringen tilknyttet boligen din.

  • Nå vil fastleddet endres, og vil kun avhenge av ditt maksimale behov for kapasitet.

 • Energileddet var tidligere kun avhengig av hvor mye strøm du brukte. Du betalte en liten sum i nettleie for hver kilowattime som ble brukt. Fra 1. juli 2022 vil prisen for disse kilowattimene også avhenge av når på døgnet og i uken de brukes.

Nytt fra 1. juli

Dette er den nye nettleien

 • Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på.

 • Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du forbruker energien.

 • Du vil også havne på ulike trinn av en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i de tre timene du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk). Denne modellen kalles «døgnmaks».

Årsak til endring

 • Målet med ny nettleie er å redusere forbrukstoppene i nettet, som gjerne inntreffer på hverdager om vinteren. Strømnettet dimensjoneres for å kunne overføre nok strøm til enhver tid, som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

 • Utfordringen kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer eller flytte den til helga. Slik kan vi tenke med strømnettet også, i en tid når både privatpersoner og bedrifter blir grønnere og bytter ut fossil energi med stadig mer elektrisitet.

 • Husk også at vi tross alt kan leve med kø på veien, selv om det er irriterende, mens det er uholdbart med stans i strømnettet. Kapasiteten må til enhver tid være stor nok.

Priser

 • Nettleien vil bestå av to ledd som før, et fastledd og et energiledd. Nytt fra juli er at fastleddet har ulike trappetrinn. Hvor du havner, bestemmes av de tre timene du i gjennomsnitt brukte mest strøm sist måned.

 • For eksempel vil de som klarer å bruke mindre enn 2 kilowatt i timen gjennom hele måneden fra 1. juli vil betale 125 kroner for fastleddet i måneden. Bruker du opptil 5 kilowatt i én time, øker fastleddet med 75 kroner den måneden. Neste måned starter du med blanke ark og kan igjen oppnå laveste pris for fastleddet.


Hvordan vil dette påvirke deg?

 • Vil nettleien din øke med ny nettleie? Det avhenger i stor grad av deg selv. For de fleste blir neppe endringene store. Og sjansen for at du kommer godt ut øker betraktelig hvis du tilpasser deg litt.

Hva kan du gjøre for å spare nettleie?

Det er en rekke ting du kan gjøre for å tilpasse deg ny nettleie, og blant de beste tipsene er å lade elbil om natten, programmere litt om på tidsinnstillingen på varmeovner og termostater, og å bruke strømkrevende apparater av alle slag etter hverandre, og ikke samtidig. Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

Oppsummert

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

PS; Vi jobber for å kunne tilby smarte produkter i fremtiden som kan spare deg masse penger på strømregningen, og nettleien!

Innhold i artikkelen er delvis hentet fra elvia.no

Svarte dette på spørsmålet?